Mga Kailangan mong gawin kung may nakagaat ng ahas sa paligid mo

Mayroong halos nasa mahigit kumulang pitong libo o 7,000 na nakalalasong kagat ng ahas ang siyang naiulat sa bansang America sa loob lamang ng isang taon. Ang kagat ng ahas ay madalas at karaniwang nakakasama para sa katawan at maging sa kalusugan ng isang tao.

Kung tutuusin, ito ay mayroong kakayahan na makapagdulot ng isang allergic reaction, impeksyon at kung minsan kung hindi agad nabigyan ng mabilis na lunas ay maaring humantong sa kamatayan. Ang biktima o ang tao na siyang nakagat ng ahas ay maaring mayroong nalalabing minuto lamang upang mabuhay ngunit depende pa rin ito sa uri ng ahas na siyang kumagat sakanya at kung ilang antas ng lason o venom ng ahas ang natanggap ng kaniyang katawan.

Ang isang ahas ay minsan nangangagat ng tao upang maipagtanggol ang kaniyang sarili lalo na kung siya ay nabalisa o nagalit. Sa kabilang banda, mayroon din namang iilang uri ng ahas na talagang natural na makamandag at mayroong kakayahan namakapagsuklay ng kamandag o ng lason habang sila ay kumakain. Ang isang kagat na siyang nagmula pa sa isang makamandag na ahas ay isang medical emergency na maaring ikamatay ng taong nakagat kung siya ay hindi magagamot sa lalong madaling panahon.

Sa ilang bahagi ng mundo, ang mga adder o isang uri ng ahas ay kilala bilang isa sa mga natatanging makamandag na ahas na ligaw na maaring matagpuan sa mga masukal at kaloob looban ng mga kagubatan. Sa kabilang banda, mayroon din namang mga panganib na hatid ang mga biglaang paglalakbay sa ibang bansa, lalong lalo na sa mga kilalang tropical na bansa lalo na kung ikaw ay hindi lubusang pamilyar sa lugar na ito. Kaya’t kinakailangan ang lubusang pagiingat sa tuwing pupunta sa kung saan mang lugar.

Sa mga pagkakataon na kung saan ikaw ay nakagat ng isang uri ng kahit na anong ahas, ang kinakailangan mo kaagad na gawin ay humanap ng pinakamalapit na hospital at magpatingin sa lalong madaling panahon sa eskperto o doktor. Ito ay kinakailangang gawin dahil madalas sa mga tao ay hindi alam kung ba ang nararapat nilang gawin sa mga ganitong uri ng pagkakataon. Nakalalason man o hindi, kinakailangan mo pa ring agarang magpakonsulta sa doktor.

Sa kabutihang palad, mayroong ilang mga bagay na maari mong gawin bilang paraan kung sakaling mayroong nakagat ng ahas sa iyong mga kasama. Sa artikel na ito, aming ibabahagi sa inyo ang bagay na ito at narito na ang mga bagay na dapat mong gawin sa ganitong mga klase na sitwasyon:

Tumawag ka ng ambulansya sa lalong madaling panahon lalong lalo na kung ang ahas ay talagang nakakalason, kung ang biktima na nakakagat nito ay nahihirapan sa paghinga at kung nawalan na ng mala yang biktima.

Dapat mo ring isaisip na protektahan ang biktima. Ipaliwanag mo sakaniya ng mabuti na hindi naman lahat ng mga ahas ay nakalalason upang mabawasan ang pagalala, pangambat at takot na kaniyang nararamdaman. Iparamdam mo na palapit na ang tulong na darating at maari pang maisalba ang kaniyang buhay. Ilayo mo ang biktima sa ahas na siyang kumagat sakanya. Nararapat lang din na isaalang alang mo sa iyong isipan na itaas ang kaniyang puso sa bahagi na kung saan siya nakagat upang hindi agad ito kumalat sa loob ng katawan. Dapat mo ring siguraduhin na kalmado ang bikta upang hindi rin kumalat ng mabilis ang lason sa loob ng kaniyang katawan. Maari mo ring talian ng isang malinis na benda o kahit na anong malinis na panali ang sugat o ang kagat. Alisin ang kahit na anong mga alahas sa paligid ng kagat ng ahas maging ang kaniyang sapatos kung siya naman ay nakagat sa may parteng paanan.

Narito naman ang mga bagay na hindi mo dapat gawin sa mga panahong mayroong nakagat ng ahas. Huwag na huwag mong gagalawin o hihiwain ang parte ng katawan na siyang nakagat ng ahas. Huwag na huwag mo ring susubukang gawin ang madalas na sinasabi o tradisyunal na ginagawa ng mga katutubong tao na kung saan sinusubukan nilang sipsipin ang lason mula sa sugat na siyang nakagat ng ahas. Huwag ka rin gagamit ng tourniquet, yelo o tubig sa bahagi ng kagat ng ahas. Hindi mo rin dapat bigyan ng alak o kahit na anong caffeinated na inumin o medikasyon ang biktima na siyang nakagat ng ahas.

Sa karamihan ng mga kaso, kapag ikaw ay nakagat ng ahas at kapag ikaw na ay kasalukuyang nasa loob ng isang ospital, kinakailangan mo munang manatili sa loob nito sa loob ng maikling panahon upang ikaw ay mapasailalim ng obserbasyon. Ito ay ginagawa upang malaman at makita kung magkakaroon ba ng ilang sintomas na siyang nagmumungkahi na mayroong lason sa loob ng iyong katawan.

Sa kabilang banda, bilang pagiingat naman, maaring hingiin sa iyo ng doktor na manatili sa loob ng ospital na hindi bababa sa isang araw o dalawampu’t apat (24) na oras upang masubaybay ang presyon ng iyong dugo at pangkalahatang kalusugan.

Ang anti-venoms ay mga antidotes para sa kamandag ng ahas at ito ay karaniwang ginagamit upang gamutin ang mga mas malalang kondisyon ng kagat ng ahas.

Ang anti-venom na ito ay nalikha sa tulong at sa pamamagitan ng pag-inject ng isang maliit at hindi nabubuhay na tamang halaga ng lason mula sa ahas sa isang malaking hayop, na karaniwang isang kabayo.

Ang immune system ng mga hayop ay mayroong natural defense system ay mayroong kakayahan na makagawa ng mga antibodies na kinakailangan ng mga tao. Ang mga antibodies na ito ay nagtataglay ng mga protina na siyang pumapasok sa mga toxin at nagtataglay din ng kakahayan na pigilan ang kanilang mga epekto sa loob ng katawan ng tao. Pagkatapos ay kinukuha na ang mga antibodies na siyang nagmula sa nasabing hayop nang hindi ito nasasaktan, ito ay ginagawang dalisay o sa ingles ay pure at pagkatapos ay tinatago muna ito hanggang sa panahon na ito ay kailangan ng gamitin.

Para naman sa ilang mga tao, ang mga anti-venom na ito ay maaring magpalitaw ng hindi inaasahang allergic reaction na siyang kilala bilang anaphylaxis, kaya napakahalaga na maobserbahan ng mabuti ng mga doktor ang iyong kalagayan matapos mong tumanggap ng ganitong klase ng gamot.

Dahil sa panganib na siyang dulot at hatid ng anaphylaxis, ang mga anti-venom ay nararapat lamang ibigay at ipagkaloob sa mga qualified at professional na mga tao at mga establisyamento na siyang nangangalaga ng kalusugan ng tao.

Sa mga kaso naman na kung saan ang isang kagat ng ahas ay talagang malala na at kung ang iyong presyon ng dugo ay tuluyan ng bumagsak, maaring kinakailangan moa ng mga likido na siyang nanggagaling sa loob o sa isang ugat sa iyong braso. Maari ka ring Salinan ng dugo kung ikaw ay nawalan ng malaking halaga nito.

Ibayong pagiingat at pagiging alisto ang kinakailangan upang maiwasan ang mga ganitong klase ng mga sitwasyon.

You may also like...