Homemade recipe na makakatulong alisin ang lamok at ipis sa inyong bahay

Kaya sa tulong ng artikulo na ito, aming ipapakita at ibabahagi sa inyo ang isang klase ng natural pamamaraan na maaaring makatulong sa pagaalis ng mga peste na ito gamit ang mga natural at simple na sangkap na talagang epektibo para sa ganitong klase ng problema. Ito na ang pamamaraan na dapat ninyong gawin upang magawa ang remedy na ito:

Narito ang mga sangkap na inyong kakailanganing gamitin:

  • Kalahating (1/2) tasa ng shampoo
  • Kalahating (1/2) tasa ng vinegar o suka
  • Kalahating (1/2) tasa ng vegetable oil

Narito ang mga pamamaraan na dapat ninyong sundin:

Simple lamang ang kinakailangan mong gawin upang magawa ang natural na remedy na ito. Una sa lahat, isalin mo muna ang lahat ng mga sangkap sa isang spray bottle, ibalik mo ang takip nito at haluin mo ito ng mabuti. Pagkatapos ay maaari mo na itong gamitin, iispray mo ang remedy na ito sa mga bahagi ng inyong tahanan na siyang madalas na puntahan ng mga insekto, kagaya na lamang ng mga ipis at mga lamok. Magugulat ka na lamang sapagkat mawawala sila sa paglipas ng oras. Mas mararamdaman mo na ikaw na ngayon ay ligtas mula sa mga mikrobyo, sakit at karamdaman na siyang dala ng mga peste na ito sa loob ng inyong tahanan ng dahil sa natural remedy na ito. Hindi na malalagay sa piligro ang inyong pamilya at maging ang mga alaga ninyong mga hayop dahil maaari niyo rin itong gamitin bilang isang natural repellent, ipahid niyo lamang ito sa inyong balat at hindi kayo lalapitan ng mga lamok at langaw.

Sobrang natural ang remedy na ito at magugulat ka na lamang sa epekto na taglay nito lalo na kung madalas mo itong gagamitin. Hindi ka na mamomoblema pa sapagkat tuluyan nang mawawala ang mga peste na ito sa loob in yong tahanan. Isa pa sa mga bagay na dapat mong itatak sa iyong isipan ay ang kalinisan at kaayusan ng inyong tahanan. Kapag malinis at maayos ang inyong bahay, hindi ka madalas na makakakita ng mga insekto na ito dahil sila ay nananatili lamang sa mga lugar na madumi at mayroong amoy. Kaya kung pananatilihin mo ang kalinisan sa loob ng iyong tahanan, mawawala ang mga peste na ito at hindi ka na magagambala pa. Gawin mong habit ang paglilinis, hindi lamang isang beses sa isang araw ngunit dalawa o higit pa.

Maaari mo ring ibahagi ang artikulo na ito sa iyong mga kaibiga, mga kapit bahay at mga mahal sa buhay upang matulungan din sila sa pagpuksa sa mga peste na ito na mayroong dalang peligro at sakit para sa kani kanilang mga pamilya. Kailangan ay handa kang harapin ang mga ito at mayroon kang solusyon upang mapalayas ang mga peste na ito sa loob ng inyong tahanan sa tulong ng natural na pamamaraan.

You may also like...