9 Delikadong epekto ng sobrang air conditoining sa ating katawan

Simula ng maimbento ang Air Conditioner, halos lahat ng tao ay gustong magkaroon nito upang labanan ang init na dulot ng climate change. Lalong lalo na sa panahon ng tag-init.

Gayunpaman, ang matagal na paggamit nito ay mayroong mga negatibo at nakakasirang epekto para sa kalusugan ng tao. Narito ang ilan sa mga epekto na dulot ng paggamit ng aircon sa matagal na panahon:

  • Laziness

Ang hindi maipaliwanag na katamaran sa loob ng tahanan at maging sa opisina ay mayroong koneksyon sa paggamit ng aircon ayon sa pagaaral. Dahil sa lamig at komportableng kapaligiran, mas kakaunti ang tyansa na ikaw ay gumalaw at makagawa ng maraming trabaho.

  • Dehydration

Ang matagal na pagkababad sa aircon ay isa sa mga dahilan ng dehydration. Dahil malamig ang iyong kapaligiran, madalas na hindi nabibigyang pansin ang pagkauhaw at kagustuhang uminom ng tubig dahil na rin sa katamarang dulot nito.

  • Itchy and dry skin

Ayon sa pagaaral ang sobrang pagkababad sa aircon ay nakapagdudulot ng hindi magandang epekto para sa iyong balat lalo na sa tuwing tag-init. Ang sobrang aircon at sinag ng araw ay nakapagdudulot ng tuyo at makating balat.

  • Headaches

Ang isa sa mga kilalang negatibong epekto ng pagkababad sa aircon ay ang pagkakaroon ng sakit sa ulo. Isa na ring dahilan nito ang dehydration na nabanggit kanina. Kung tutuusin ang dehydration ang dahilan sa pagkakaroon ng migraine.

  • Respiratory issues

Ang mga tao na madalas sa mga lugar na mayroong air conditioner ang siyang malaki ang tyansa sa pagkakaroon ng upper respiratory symptoms lalong lalo na sa mata, ilong at lalamunan kung ikukumpara sa iba.

  • Infectious diseases

Ang aircon ay mayroong kakayahan na patuyuin ang iyong nasal passages na siyang nagdudulot ng iritasyon sa iyong mucus membranes na siyang nagpapatuyo sa mga ito. Ang kakulangan sa protective mucus ay nakakapagpataas ng tyansa na ikaw ay atakihin ng mga sakit at virus. Mayroon ding mga bacteria na maaaring makagdulot ng Legionnaire’s disease.

  • Worsens asthma and allergies

Ang allergy at asthma ay maaaring lumalala ng dahil sa matagal na pananatili sa mga lugar na mayroong aircon lalo na kung ang mga ito ay hindi nalinis ng maayos. Gigisingin nito ang mga bacteria na magtritrigger sa allergy at asthma.

  • Inability to deal with heat

Dahil unti unting nasisira ng aircon ang temperatura ng iyong katawan dahil sa matagal na pagkababad dito, tumataas ang tyansa na ikaw ay mawalan ng abilidad na manatili ng matagal sa ilalim ng araw lalo sa panahon ng tag-init.

  • Breathing problems

Hindi lingid sa kaalaman ng nakararami na ang aircon, lalo na ang nagmula sa sasakyan ay nagpapaikot ng mga germs at micro-organisms na siyang nakapagdudulot ng problema sa paghinga. Ito rin ay maaaring makapagdulot ng air-borne diseases kagaya ng Legionnaire’s disease na maaaring lumala at magresulta sa pneumonia.

Ang ilang tao ay maaaring hindi kayanin na mamuhay sa lugar na walang air conditioner ngunit dapat ding isipin ang negatibong epekto na taglay nito lalo na kung hindi ito maayos na nagagamit. Kailangan ng ilang hakbang upang linisan ito upang maiwasan ang mga problema na aming ibinahagi sa inyo. Mas makabubuti pa rin kung hindi magtatagal sa loob ng lugar na mayroong aircon at makakuha ng preskong hangin sa labas.

You may also like...